Menü Kapat

Metal Şekillendirme Türleri ve Hizmetleri

Üretim sektöründe en büyük paya sahip ve kazanç getirisi olan malzemeler metaller ve alaşımlardır. Çelik, dökme demir, alüminyum, bakır, çinko, titanyum, nikel gibi metal ve bu metallerin alaşımlarını kapsayan metalik malzemeler genellikle iyi ısıl iletkenliğe ve iyi elektrik iletkenliğine sahiptirler. Kolay şekillendirilebilme özelliğine sahiptirler ve darbe dayanımları oldukça yüksektir. Saf metallerin kullanılır. Bunun yanı sıra belirli bir özellikte gelişme sağlamak ve daha iyi özellikler elde edebilmek, çeşitliliği artırmak için metal karışımlarından oluşan alaşımlar şeklinde de sektörde yerini bulur.

Şekillendirme yöntemleri oldukça fazladır ama bu yöntemlerin seçiminde de önemli faktörler vardır. Bu faktörler şekillenecek malzemenin son şekli, ebatları, boyut hassasiyetleri, yapılması istenen parçanın sayısı ve özellikleri gibi faktörler olarak karşımıza çıkar.

Metal şekillendirme yöntemleri, uygulama şekline göre talaşlı ve talaşsız üretim yöntemleri olarak iki kategoride sınıflandırılabilir.

Talaşlı imalat yöntemlerinde malzemeden talaş kaldırmak suretiyle malzemeye şekil verilir. Bu yöntemlerde giren ürün ve çıkan ürün arasında ciddi bir kütle kaybı mevcuttur. En genel haliyle, talaşlı imalat yöntemleri; tornalama, frezeleme, delik işleme, kesme, planya-vergelleme ve taşlama olmak üzere çok fazla sınıfa ayrılır.

Talaşsız imalat yöntemlerinde, (sıvama, dövme, döküm,…) işlenecek malzemeden talaş kalkmaz. Bunun yerine malzemenin mekanik özelliklerinden yararlanılarak şekil verme işlemi yapılır. Talaşsız imalat yöntemleri işlenecek malzemenin fiziksel durumuna göre şekillenir ve sıcak imalat yöntemleri ve soğuk imalat yöntemleri olarak temelde iki alt sınıfa ayrılabilir.

Sıcak imalat yöntemlerinin başında; döküm, sıcak dövme, sıcak çekme, sıcak haddeleme, kaynak ve boğaz sıvama gibi bazı örnekler verilebilmektedir.

Soğuk imalat yöntemlerine ise soğuk haddeleme, sıvama, derin çekme, soğuk dövme, soğuk çekme, çeşitli sac ve boru şekillendirme metotları gibi yöntemler örnek olarak verilebilir.

Burada sıvama yöntemi ise hem sıcak şekillendirme hem de soğuk şekillendirme içinde yer alan tekniklere sahiptir.

Metal şekillendirme yöntemlerinde maliyeti azaltmak için şunları yapabilirsiniz.

  • Doğru malzemeyi seçin
  • Standart ölçüyü göz önünde bulundurun
  • Açıları sadeleştirin
  • Bükülme yönünü koruyun
  • İşi bilen uzmanlara danışın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir